می توان از بلبرینگ برای محافظت در برابر زمین لرزه استفاده کرد: فرودگاه سانفرانسیسکو از تکنولوژی پیشرفته برای مقاومت در برابر زمین لرزه استفاده می کند

که شامل بلبرینگهای غول پیکر است. این ساختمان توسط 267 ستون پشتیبانی می شود، که هر یک از آنها بر روی یک توپ فولادی با قطر 1.5 متر قرار دارد. توپ در یک پایه مقعر نشسته است. اگر زمین لرزه رخ دهد، زمین می تواند تا 51 سانتی متر در هر جهت حرکت کند، یعنی ستون ها بر روی پایه هایشان میچرخند. این یک راه موثر برای جدا کردن ساختمان از جنبش های زمین است. پس از توقف زلزله، ستون ها به مرکز پایه های گرانش خود باز می گردند.