بلاگ

همیشه به روز هستیم

نامگذاری بلبرینگ، پیشوند و پسوند

نامگذاری بلبرینگ، پیشوند و پسوند

شماره های ثبت شده بر روی قطعات رولبرینگها نشان دهنده نوع، میزان تحمل، ابعاد، ساخت و ساز داخلی و سایر مشخصات مرتبط است.

شماره های رولبرینگها شامل یک " شماره پایه" است که به دنبال آن "کدهای تکمیلی" می آیند.

شماره پایه نشان دهنده اطلاعات عمومی در مورد بیرینگ، مانند نوع اساسی آن، ابعاد مرزی، شماره سری، کد قطر حفره و زاویه تماس است. کد های تکمیلی از پیشوند ها و پسوندها حاصل می شود که نشان دهنده تحمل بیرینگ، صافی داخلی و مشخصات مرتبط است.

شما میتوانید فایل پسوندها و پیشوندها را در اینجا بصورت PDF دانلود کنید.


چاپ  

واردات

صادرات

با ما در تماس باشید