بلبرینگ کف گرد

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

طبقه بندی بلبرینگ های کف گرد با توجه به محور مطابق با عناصر نوردی که در آنها وجود دارد صورت میگیرد و به طور کلی سرعت چرخشی مجاز بسیار کم است.
بلبرینگهای کف گرد تک ردیفه با عنوان بلبرینگ کف گرد یک سو نامیده می شوند و می توانند بار محوری را در یک جهت تحمل کند، در حالی که بلبرینگهای کف گرد دو ردیفه به عنوان دو سو نامیده می شوند و می تواند بار محوری را از هر دو جهت داشته باشند. بلبرینگ کف گرد با غلطک به عنوان عنصر نورد، می تواند تحت یک مقدار مشخصی از بار شعاعی همراه با بارهای محوری قرار بگیرد.

خواندن 1327 دفعه