چهارشاخ (یا مفصل همه کاره) یک وسیله مکانیکی است که یک یا چند شفت چرخی را به یک دیگر متصل میکند و بدین وسیله انتقال گشتاور و یا حرکت دوار را ممکن می سازد. همچنین انتقال قدرت بین دو نقطه که در یک خط با یکدیگر قرار ندارند را مقدور می کند.چهارشاخ ها در ابعاد، اشکال و پیکربندیهای متنوعی برای انواع مختلفی از دستگاه ها طراحی می شوند. همیشه قبل از انتخاب چهارشاخ باید با یک متخصص مشورت کنید.

چهارشاخ ها به شفت های محرک اجازه می دهد تا در زمان حرکت میل لنگ همراه با سیستم تعلیق به بالا و پایین حرکت کنند و بدین وسیله، زمانی که شفت محرک در یک خط مستقیم بین سیستم انتقال و چرخ های محرک قرار ندارد، نیرو می تواند منتقل شود.

توضیحات این محصول بزودی در سایت قرار خواهند گرفت.
توضیحات این محصول بزودی در سایت قرار خواهند گرفت.
توضیحات این محصول بزودی در سایت قرار خواهند گرفت.
توضیحات این محصول بزودی در سایت قرار خواهند گرفت.
توضیحات این محصول بزودی در سایت قرار خواهند گرفت.