یک یاطاقان شامل یک بلبرینگ است که داخل انواع گوناگونی از بدنه قرار گرفته است.